Závazná objednávka

pokud je odlišná od Vaší adresy
Zde popište svou objednávku
Dohodnutá cena včetně cestovného
 

Souhlasím, že zrušit svou objednávku mohu pouze emailem a to maximálně 10 dní před konaným vystoupením. Při jakémkoliv pozdějším zrušení akce pokud to nebude z důvodu vyšší moci (tj.z příčin nehody, katastrofy, prokazatelného onemocnění účastníků podložené neschopenkou nebo lékařským vyjádřením apod.) jsem povinen (povinna) zaplatit provozovateli storno poplatek ve výši 40 % z dohodnuté ceny vystoupení. Pokud se nedohodne jinak.

 

* Vyplňte, prosím, označená políčka.